Startsida Umeå kommun

Modersmål

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Vi ser flerspråkighet som en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi upp förskolor och skolor med språkstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder kompetenshöjande insatser i språk- och identitetsstärkande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt riktat till förskolan respektive skolan.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska

Inför läsåret 2019-2020 erbjuder Umeå kommun språkdusch i finska, meänkieli och samiska för barn i förskolan och deras vårdnadshavare samt elever i skolan. Anmälan till språkdusch görs på webbplatsen under hösten 2019.

Ytterligare information om lokal kommer i samband med terminsstart 2019.


Språkdusch förskola i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

19 oktober klockan 14.00—16.00

14 december klockan 14.00—16.00

15 februari klockan 14.00—16.00

16 maj klockan 14.00—16.00

 

Språkdusch skola i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

16 november klockan 14.00—16.00

28 mars klockan 14.00—16.00

Kontakt

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Erbjudande

I samarbete med biblioteken
Flerspråkiga sagostunder (PDF)

Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Sidan har granskats 2019-06-04

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal