Startsida Umeå kommun

Lärarpraktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor.

VFU bidrar ytterligare till den positiva spiral där praktisk verksamhet utvecklar teorin samtidigt som teorin grundar för praktiskt utveckling.

Vi välkomnar de studenter som ska göra sin VFU hos oss i Umeå kommun. Vi ser fram emot att fler lärare medverkar som Lokal VFU-handledare och provar glädjen i att handleda studenter samt delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.

Sidan har granskats 2019-03-04

Sidans kortadress: www.umea.se/vfu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.