Startsida Umeå kommun

Öppet hus på kommunala skolor

Se tider i januari

Grundskola

I Umeå kommun finns det ca 50 grundskolor med varierande årskurser från förskoleklass till årskurs 9. Inför årskurs 7 finns det möjlighet att ansöka till de högstadieskolor som finns inom Umeå kommun. Om eleven redan går på en skola som har högstadium och vill fortsätta där behövs ingen ansökan. Eleven har då en garanterad plats vid denna skola.

Om det är fler sökanden än det finns platser eller om vårdnadshavaren inte gör en ansökan placeras eleven i en skola enligt de fastställda urvalskriterierna.

I de fall som eleven har längre än 3 km mellan bostaden och skolan upp till årskurs 3 samt om det är längre än 4 km mellan bostaden och skolan för elever som går årskurs 4 – 9 finns rätt till skolskjuts.

Ansökan till årskurs 7

När eleven går i årskurs 6 skickas skriftlig information till vårdnadshavare till de elever som går i årskurs 6 och är folkbokförda i Umeå kommun. Ansökan ska göras under perioden 7 januari – 6 februari och görs enklast med Bank-ID  via vår e-tjänst. Läs mer under fliken Söka Skola. 

Ansökan till Musikklasser på Grubbeskolan - 13 januari

Om eleven är intresserad att söka till Grubbeskolans musikklasser årskurs 7-9 ska en särskild ansökan skickas in senast 13 januari. Ansökan görs på en separat blankett som finns på Grubbeskolans webb. 

Maja Beskowskolan, ny kommunal högstadieskola

Den centralt belägna Maja Beskowskolan öppnar hösten 2019 för årskurs 7. Skolan är ett viktigt tillskott för att möta det ökande antalet elever i grundskola och gymnasium. Efter hand kommer skolan att utökas med fler klasser och årskurserna 8 och 9.

Ansökan till Maja Beskowskolan görs via vår e-tjänst.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Läs mer om modersmålsundervisning

Byta grundskola

I de fall som eleven önskar byta skola i årskurs 1-6 och 8-9 ska en ansökan lämnas in direkt till den skola som önskas. Rektor på denna skola (mottagande skola) är den som beslutar om placering utifrån de lediga platser som finns på skolan. Om byte önskas för förskoleklass och årskurs 7 ska ansökan göras via blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten.

Ansökan

E-tjänsten för ansökan är öppen 7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka till årskurs 7
  • Uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Tel: 090-16 66 50

Renmarktstorget 15       Hitta hit

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.