Startsida Umeå kommun

Fritidshem för barn 6−12 år

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det erbjuds för barn i förskoleklass upp till åk 6 under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.        Avgiften för fritidshem debiteras enligt fastställd taxa.

Anmäl behov av fritidshem

När barnet har fått plats på en skola kan du anmäla ert behov av fritidshem.  Du som har e-legitimation kan göra anmälan via vår e-tjänst. Om du saknar e-legitimation kan du fylla i ett webbformulär.

Fritidshem eller familjedaghem

I Umeå centralt erbjuds fritidshem eller familjedaghem för barn i förskoleklass till och med årskurs 6 som har behov av omsorg före och efter skoldagen.

Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet inom en ram från klockan 06.30−18.30. Verksamheten är främst lokaliserad vid närliggande grundskola. Familjedaghem är lokaliserad i hemmet.

Fritidshemsplats på deltid för barn till föräldralediga

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen görs i e-tjänsten eller blanketten kommer in till placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Säg upp plats enkelt med e-legitimation under E-tjänsten. Om du inte har e-legitimation kan du fylla i och skriva ut ett webbformulär som skickas in till placeringsassistent i ditt område. Vill du ha formuläret hemskickat, kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Omsorg på obekväm tid

Erbjuds via Umeås nattöppna förskola.

Läs mer om nattöppen förskola

Ansökan

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om/säga upp fritidsplats
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.