Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Det år barnet fyller 6 år inträder skolplikten och en ansökan ska göras till förskoleklass. Förskoleklassen omfattar minst 15 timmar per vecka. Du som vårdnadshavare ska göra en ansökan om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Innehållet i förskoleklass styrs av grundskolans Läroplan Lgr11. 

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg och mellanstadiet kan genomföras i en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Ansökan till förskoleklass

Ansökan ska göras under perioden 7 januari – 6 februari och när det är dags för ansökan skickas skriftlig information till vårdnadshavare till barn som fyller  6 år och är folkbokförda i Umeå kommun. Ansökan görs enklast med Bank-ID via vår e-tjänst Söka Skola. Ansökan ska göras till tre skolor som rangordnas 1, 2 och 3.

Om en ansökan inte lämnas in placeras eleven på en skola som finns inom närområdet eller dit skolskjutstrafik finns. I de fall det är längre än 3 km mellan bostaden och skolan finns rätt till skolskjuts.

Om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år eller om det finns andra synnerliga skäl som bör beaktas vid skolplaceringen ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan.

Om eleven flyttar in till kommunen eller flyttar inom kommunen eller av andra anledningar vill byta skolai förskoleklass ska en ansökan lämnas in till Pedagogiska placeringsenheten om att byta skola.

Om eleven önskar börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till denna skola.

Ansökan och inloggning

OBS! E-tjänsten för ansökan är öppen 7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleklass,
  • Lämna inkomstuppgift
  • Uppdatera kontaktuppgifter
Saknar du e-legitimation?

Ansök om förskoleklass via webbformulär

Läs mer om e-legitimation på Bank ID:s webbplats

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten:
ppe@umea.se
090-16 66 50
Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Hitta hit

Sidan har granskats 2018-12-12

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.