Startsida Umeå kommun

Umeå bland bästa skolkommunerna i årlig ranking

Umeå kommun placerar sig i topp 3 bland jämförbara städer i Lärarförbundets årliga ranking ”Bästa skolkommun”. I Västerbottens län placerar sig Umeå högst. Andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lärarnas utbildningsnivå tillhör Umeå kommuns styrkor relativt sett.

– Den enskilt viktigaste faktorn till att elever lyckas i skolan är lärarens kompetens. Den kommunala skolan i Umeå har behöriga, kunniga och engagerade lärare och det är nyckeln till våra goda resultat, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.

Jämfört med året innan har Umeå kommun förbättrat sin rankning på bland annat sjukfrånvaron och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på lönen och elevernas meritvärde i åk 9.

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar Lärarförbundet på hur kommuner har satsat på skolfrågor utifrån 13 olika kriterier.

Umeå kommuns ranking är en förbättring med 21 placeringar jämfört med året innan. I jämförelse med alla 290 kommuner ligger Umeå kommun på plats 27.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.