Startsida Umeå kommun

Toppresultat för Umeås elever

Umeås elever i grundskolan har goda kunskaper, skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar och eleverna känner sig trygga i skolan. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2017 där Umeå ingår i kommungruppen större städer.

Åk 3 i topp i matematik och svenska

Även i år toppar treorna listan över de bästa resultaten i nationella prov både i matematik och svenska.

Minskade skillnader mellan pojkar och flickor

Skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat har minskat i Umeå både åk 6 och åk 9, vilket är anmärkningsvärt då skillnaden ökar på riksnivå. I de nationella proven för åk 6 i engelska var både pojkarnas och flickornas resultat Umeås bästa någonsin. Hela 31 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna nådde högsta betyg.

Flickorna i åk 9 nådde sitt överlägset bästa resultat i nationella prov i svenska där 21 procent nådde betyget A.

Trygga elever i åk 5 och åk 9

Umeå har Sveriges tryggaste elever både i åk 5 och i åk 9. I åk 5 upplever 95 procent att de är trygga i skolan, vilket är klart bättre än i riket som helhet. Motsvarande siffra för åk 9 är 88 procent .

Kontakt

Fredrik Strandgren
skolstrateg, grundskola
090-16 17 68
070-550 83 53
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.