Startsida Umeå kommun

Illustration: Arkinova

Nu startar bygget av nya Haga förskola

Nu är rivningen av den gamla Haga förskola klar och bygget av den nya förskolan startar med uppställning av byggarbetsplatsen.

Det blir en större och mer ändamålsenlig förskola med sex avdelningar fördelat på två plan. Tre av avdelningarna på bottenplan blir helt hörselanpassade. Entreprenör är Nåiden bygg AB.

— Vi följer planen och ligger rätt i tid. Fastighet strävar att bygga hållbart och det kommer att synas även på denna förskola som får miljövänliga material som passar in i omgivningen och sedumtak med dess många fördelar ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Huset kommer att ha en låg energiförbrukning, säger Erik Öhgren, byggprojektledare på Fastighet, Umeå kommun.

Förskolan ska stå klar hösten 2019.

Mer information

Sidan har granskats 2018-07-04

Sidans kortadress: www.umea.se/www.umea.se/hagaforskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.