Startsida Umeå kommun

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand delar ut priset Årets lärare i fritidshem till Ida-Mari Bengtsson, Skärgårdsskolan i Holmsund. Pressbild.

Ida-Mari Bengtsson, årets lärare i fritidshem

Ida-Mari Bengtsson, fritidspedagog på Skärgårdsskolan, hamnade högst upp på listan när Lärarförbundet utsåg Årets lärare i fritidshem. Priset delades ut på årets Skolforum i Stockholm.
– Jätteroligt, en fantastiskt fin utmärkelse, säger Ida-Marie, som var den starkaste kandidaten bland 25 nominerade fritidspedagoger från hela Sverige.

Ida-Mari är en engagerad fritidspedagog vilket påverkar hela hennes arbetslag. Hon har en stark vilja att utveckla och förbättra, både för kollegor och elever. Engagemang, samarbete och utveckling är i mångt och mycket Ida-Maris ledord och hon brinner extra mycket för att hitta lösningar och ge eleverna de allra bästa förutsättningarna i skolan och i livet.

– Jag känner stolthet i min yrkesroll och vill hela tiden hitta lösningar och göra bättre, och i förlängningen bidra till en lärande miljö, säger Ida-Mari.

Utdrag ur juryns motivering

”Ida-Mari brinner för fritidshemmet och har ett mycket starkt engagemang som lyser igenom i sitt arbete. Hon planerar verksamheten i fritidshemmet utifrån det grundläggande uppdraget att utgå ifrån elevernas intressen, erfarenheter och behov. Hon har introducerat många olika verktyg för att göra just detta synligt i det systematiska kvalitetsarbetet."

Bakgrund

Lärarförbundet har delat ut priset sedan 2010, från början under namnet "årets fritidspedagog" och i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). Sedan 2013 delas priset ut med en ny struktur för juryarbetet och uppdaterade kriterier, som numera beslutas av referensorganet för fritidspedagogik. Priset består av ett diplom och en prissumma på 5 000 kronor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.