Startsida Umeå kommun

Söka skola

Öppet hus på kommunala skolor

Se tider i januari

Vill du påverka ditt barns skolplacering?

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2019 har möjlighet att söka skola. Besök gärna våra skolor på öppethuskvällar v. 3-4.

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Umeå kommun får ett informationsbrev hemskickad via post när det är dags att ansöka. Om eleven redan går på en skola som har högstadium och vill fortsätta där behövs ingen ansökan, eleven har i dessa fall redan en garanterad plats på denna skola. 

Ansökningsperioden är 7 januari – 6 februari och du som vårdnadshavare ansöker enklast med Bank-ID via vår e-tjänst. Om du saknar Bank-ID eller har skyddade personuppgifter, kan du istället lämna in en ansökan via blankett till Pedagogiska placeringsenheten. Ansökan ska göras oavsett om ni önskar en kommunal eller en fristående skola. Om ni önskar en fristående skola måste ni även göra en ansökan direkt till denna skola.

Ansökan till Musikklasser på Grubbeskolan - 13 januari

Om eleven är intresserad att söka till Grubbeskolans musikklasser årskurs 7-9 ska en särskild ansökan skickas in senast 13 januari. Ansökan görs på en separat blankett som finns på Grubbeskolans webb. 

Maja Beskowskolan, ny kommunal högstadieskola

Den centralt belägna Maja Beskowskolan öppnar hösten 2019 för elever som ska börja årskurs 7. Skolan är ett viktigt tillskott för att möta det ökande antalet elever i grundskola och gymnasium. Efter hand kommer skolan att utökas med fler klasser och årskurserna 8 och 9.

Ansökan till Maja Beskowskolan görs via e-tjänst.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är 6-16 år har skolplikt men om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan görs  via blankett som skickas till Utbildningskontoret, 901 84 Umeå kommun eller via mail: skolkontoret@umea.se

Synnerliga skäl

Förtur till skolplacering på skola kan beslutas i enstaka fall om det finns synnerliga skäl för detta. Vårdnadshavare ska då lämna in en ansökan som kompletteras med beskrivning av skälen samt intyg som stödjer dessa skäl. Handlingarna ska vara Pedagogiska placeringsenheten tillhanda senast den 26 januari inför skolstart till höstterminen.

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids ska även detta anges i ansökan.  

Skolskjuts

Eleven har rätt till skolskjuts i enlighet med regler för skolskjuts finns om det är mer än 3 km för elever upp till årskurs 3 samt 4 km för barn från årskurs 4 - 9 mellan bostaden och skolan.

Om det inte finns plats på den sökta skolan

Om det är fler sökande än det finns antal platser på skolan eller om vårdnadshavare inte gör en ansökan så placeras barnet i en reserverad skola inom närhetsområdet eller på den reserverade skolan som är den skola dit skolskjuts anordnas. Skolplaceringen görs enligt de fastställda urvalskriterierna.

När skolplaceringen är fastställd, senast 17 april, finns möjlighet att göra en ansökan om att byta skola. Ansökan om att byta skola görs via blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten senast den 30 april.

I de fall en ledig plats uppstår på önskad skola erbjuds platsen även då till den elev som har bäst rätt till platsen enligt de fastställda urvalskriterierna.

Registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in. Personuppgiftsansvarig är För- och Grundskolenämnden i Umeå och registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med denna insamling och dataregistering är att behandla placering till skola och barnomsorg, avgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande regelverk. 


 

Ansökan och inloggning

E-tjänsten för ansökan är öppen

7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleklass och årskurs 7
  • Uppdatera kontaktuppgifter

Hur du söker skola via e-tjänst

Vad som styr placering av elev i en skola

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten:
ppe@umea.se

Telefontider
Måndag–fredag kl. 10–12

Vecka 3:Torsdag kl. 15-17 

Vecka 4-6:Onsdag kl. 15-17

Tel: 090-16 66 50

Besökstider

Måndag-Fredag kl 10-12

Vecka 3-4: Tisdagar kl 15-18

Vecka 5:Måndag-Torsdag kl 15-18

Vecka 6:Måndag-Onsdag kl 15-18

Renmarktstorget 15     Hitta hit

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.