Startsida Umeå kommun
Bild på cyklister

Trafikplanering och trafiksäkerhet

Gator och parker svarar på allmänna frågor om trafikplanering, trafiksäkerhet, trafikregleringar/skyltning, utformning och liknande när det gäller kommunens gator, gång- och cykelvägar.

Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet, se "Kontakt".

Kontakt

Ställ frågor, lämna synpunkter eller gör felanmälan via webbformulär eller app

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60

Måndag–onsdag,
klockan 8.30–11.30

Har du frågor om kommunens övergripande planering av infrastruktur? Läs mer om stadsplanering och byggande.

Mer information

Generella trafikregler
(www.transportstyrelsen.se)

Lagar och regler för trafikanter
(www.ntf.se)

Din säkerhet på vägen
(www.trafikverket.se)

Sidan har granskats 2018-10-02

Sidans kortadress: www.umea.se/trafiksakerhet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.