Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Fotgängarprogram för Umeå

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett förslag till fotgängarprogram som visar hur vi ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Tack för lämnade synpunkter

Fotgängarprogrammet var på samråd fram till den 17 december 2018. Då kunde du och andra invånare lämna synpunkter på programmet. Vi tackar för de synpunkter som kommit in. Samrådsredogörelsen finns att ladda ner i högerspalten.

Samrådsversionen av programmet har bearbetats efter de synpunkter som kommit in och den nya versionen kommer att läggas upp när kommunfullmäktige har antagit programmet. Det beräknas ske under våren 2019.

Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-03-06

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.