Startsida Umeå kommun

Klicka på kartan för att se en större bild.

Cykelparkering

Bra cykelparkeringar innebär, utöver bra service till cyklisterna, ett vackrare och mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir istället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt.

Så parkerar du schyst i Umeå

Att parkera schyst gör det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i Umeås centrum.

Framhjulsställ
ramställ

Det traditionella framhjulsstället.

Vid dessa ställ kan du låsa fast cykeln i ramen.

Framhjulsställ
ramställ

På gågatan i centrum kan du parkera på de vita "plattorna" där du ser denna symbol.

OBS! Har den vita plattan ingen symbol ska cyklar inte parkeras där.

Håll utkik efter skylten som markerar yta för cykelparkering!

Framhjulsställ

Undvik att parkera utmed husväggar. På vissa ställen finns ramcykelställ i trädraden, så att gående tar sig fram på trottoaren på ett bra sätt.

Vi bygger 600 nya cykelparkeringsplatser

Behovet av cykelparkeringar är som störst i centrumfyrkanten och det är även där Umeå kommuns fokus ligger när det gäller cykelparkering. Det finns idag 1784 cykelparkeringsplatser i centrum. De närmaste åren kommer vi att bygga cirka 600 nya. Och vi kommer att fortsätta arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare.

Tack för att du cyklar!