Startsida Umeå kommun
Bild på enskild väg

Bidrag till enskild väg

Statliga bidrag till enskild väg

I menyn till vänster hittar du mer information om hur du söker statligt bidrag.

Kommunalt driftbidrag till enskild väg

Gator och parker, Umeå kommun, delar ut driftbidrag för enskilda vägar för att de ska vara tillgängliga och användbara för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Delat ansvar för skötsel

Staten, kommunerna och enskilda svarar tillsammans för landets väghållning. Kommunerna svarar för närmare 50 000 km väg, Trafikverket för närmare 100 000 km och enskilda väghållare för cirka 285 000 km, varav större delen är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik. Cirka 75 000 km av de enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter som får statliga bidrag för väghållning. Även kommunerna bidrar till den enskilda väghållningen, bland annat genom att sköta ungefär 15 000 km enskild väg och genom vägbidrag.

Det är olika i landets kommuner när det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar. Många kommuner lämnar bidrag för skötsel av enskilda vägar, medan andra inte lämnar något bidrag alls. En del kommuner sköter väghållningen själva.

Synpunkter och felanmälan

Lämna synpunkter eller gör felanmälan via kommunens webbformulär felanmälan.

Kontakt

Gator och parker

090-16 15 30 Telefontider: 09.00-11.00, 13.00-15.00
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se


Sidan har granskats 2019-01-08

Sidans kortadress: www.umea.se/enskildvag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.