Startsida Umeå kommun
Bild på sandsopning

Nu börjar sandupptagningen

Vintern börjar lida mot sitt slut och då är det dags att börja sopa upp sand och grus som vi använt till halkbekämpning under vintern.

Tidplanen för sandsopningen är klar. Vi börjar i centrum och arbetar oss sedan fram områdesvis. Sammanlagt sopar vi sand på 43 mil gator och 26 mil gång- och cykelvägar. 

Titta gärna på tidplanen för att se när ditt bostadsområde blir sopat. Tidplanen är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Titta på tidplanen för sandupptagning 2019

Mer information