Startsida Umeå kommun
Karta på avstängning av Järnvägsallén

Tillfällig avstängning av del av Järnvägsallén i östlig riktning, 22–28 maj

Begränsad framkomlighet längs Järnvägsallén

Järnvägsallén mellan Västra kyrkogatan och Östra kyrkogatan i östlig riktning kommer att ha begränsad framkomlighet från klockan 18 onsdag 22 maj till och med tisdag 28 maj.

Vakin ska arbeta med vatten- och avloppsledningar i en del av körbanan och längs gång- och cykelvägen. Bilarna kommer att kunna ta sig förbi på det kvarvarande begränsade utrymmet. Gående och cyklister kommer också att kunna ta sig förbi.

Tack för att du som är trafikant uppmärksammar och följer tillfälliga vägmärken på platsen och visar hänsyn!

Kontakt

Jonas Sörlén
trafikingenjör
Umeå kommun
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se