Startsida Umeå kommun

M

Majbrasor

Mandatfördelning

Mansjour

Marieberg

Mariebergsskolan

Mariedal

Mariehem

Mariehem familjedaghem

Mariehem förskola

Mariehemsbiblioteket

Mariehemsgården

Mariehemsskolan

Marinan förskola

Mark

Mark och exploatering

Mark och exploatering, avdelning

Mark och lokaler

Marklov

MAS

Mat i skolan

Matavfall

Matematiksatsningen

Materialsortering vid rivning och renovering

Materialuthyrning till föreningar

Matleverans

Matsedel i skolan

Matserveringar för seniorer

Medborgarförslag

Medborgarlöften, trygghet

Medborgarslussen

Medborgarundersökning (SCB)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medling vid brott

Mejladresser till anställda

Midgårdsskolan

Miljö, klimat och hållbarhet

Miljö och hälsoskydd

Miljö och hälsoskydd, avdelning

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Miljöarbete

Miljöfarlig verksamhet

Miljöhuvudstad

Miljölöftesträd

Miljömål

Miljöpris

Miljöskydd, avdelning

Mina Arvoden (inloggning krävs)

Minervastipendium

Minoriteter och minoritetsspråk

Missbruk, stöd och behandling

Missbruksförebyggande

Missionären förskola

Misstanke om barn som far illa

Mjölken förskola

Mobbning

Modersmålsundervisning

Mopeder, säkerhet

Mopedförbud på gång- och cykelvägar

Mopedtrafik

Mopedsäkerhet

Morgonstjärnan förskola

Mossträdgården

Motion, idrott och friluftsliv

Motioner till kommunfullmäktige

Motionsanläggningar

Motionsidrott

Mottagande av ensamkommande barn

Mottagningsenheten

Muddring

Museer

Museer och arkiv

Musik

Musikklasser

Musikskola

Myrstacken förskola

Mål och verksamhetsdirektiv

Måldokument

Måltidsservice, avdelning

Måltidsservice, skolorna

Månskenet förskola

Mården förskola

Måttet förskola

Mänskliga rättigheter

Märkning av livsmedel

Mätuppdrag

Möten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.