Startsida Umeå kommun

A-B

A

Aalborgåtagandena

Administration och kommunikation, stödfunktion

Adoption

Adresskyltar

Adressättning

Adult education

Affischer, skyltar

Affischeringstavlor

Aftonstjärnan

Aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet

Akut hjälp

Akuta nödsituationer

Akuta psykiska problem

Akutrumsförmedling

Alarmering

Albanska

Alcatraz

Algblomning

Alkohol och ungdomar

Alkohol- och drogmottagning

Alkoholförtäring

Alkohollagen

Alkoholrådgivning för ungdomar

Alkoholservering

Alkoholservering, utbildning

Alkoholtillstånd

Allergi, överkänslighet och specialkost

Allergiförskolan Reveljen

Allergiinformation för livsmedel

Allmän handling

Allmänna val

Alternativa drivmedel

AMA

Ambassadörsprojektet

Amhariska

Analyser

Anbud

Anbudsgivare

ANDTS-strategi

Anhöriga och friviliga

Anhörigkonsulenter

Anhörigstöd, avlastning

Anläggningar, idrott och motion

Anmäla fel

Anpassat boende för personer med funktionsneds...

Anslagstavla, officiell

Anslagstavlor

Anställningsstöd

Ansökan till förskola och familjedaghem

AP

Arabiska

Arbete och näringsliv

Arbete Unga

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen, VIVA kompetensc...

Arbetsmarknadsenheten, VIVA resurs

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsordningar och reglementen

Arbetspraktik (AP)

Arbetsrehabilitering

Arbetsutskott, Kommunstyrelsens

Arboretum Norr, växter

Arkitektur

Arkitekturguide

Arkiv

Aros

Arrangemang och tillstånd för föreningar

Arrende

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Aspergergruppen

Aspergerklass

Assistansersättning

Asylboende

Athena

Autogiro

Automatspel

Avfall

Avfallskvarnar

Avgifter och taxor

Avgifter för stöd och omsorg

Avlopp

Avlösarservice i hemmet

Avlösning för barn och unga

Avlösning och ledsagning

Avstyckning

Avtalsdatabas

B

Backen

Backens kyrka

Backens skola

Bad och simhallar

Badanläggningar, egenkontroll

Badanläggningar, miljö och hälsoskydd

Badhus

Badplatser

Badvett

Ballongen

Barn i behov av särskilt stöd

Barn och utbildning

Barn som far illa

Barnavårdscentraler

Barnidrott

Barnkraft

Barnkultur

Barnomsorg

Barns rättigheter

Baskartor

Befolkning

Befolkningsförändringar

Befolkningsprognoser

Begravning

Begravning av häst

Bekämpningsmedel

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor

Bemötande, funktionshinder

Bensinstationer

Bergatrollet

Berghem

Berghems förskola

Berghemsskolan

Besiktning, fordon

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Beslutsvägar

Bettnessand havsbad

Betyg och bedömning, IUP

Bibliotek

Biblioteksverksamhet

Bidrag, projektstöd till föreningar

Bidrag till kulturarrangemang och -verksamheter

Bilbatterier

Bilbälte

Bilder

Bildspel

Billackering

Biltvätt

Biografer

Biosfärområde Vindelälven–Juhtatdahka

Biotopdatabas

Björkarnas stad

Björken, undervisningsgrupp

>Blanketter

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Blåkulla förskola

Boende

Boende enligt LSS

Boende vid missbruk

Boenden

Bokbussen

Bokningssystem, Fritid

Bolag

Bolag i kommunkoncernen

Bolagsordningar

Borgerlig begravning

Borgerlig vigsel

Bosniska

Bostad

Bostaden AB

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning, avdelning

Bostadsbyggande

Bostadsföretag

Bostadsförsörjning

Bostadskonsulenterna

Bostadsområden

Bostadspriser

Bostäder

Bostäder för unga och studenter

Bostäder och hushåll, statistik

Botniabanan

Botsmark deltidsbrandkår

Botsmarks skola och pedagogiska omsorg

Boulehallen

Brand i hemmet

Brandfarliga varor

Brandförsvar och säkerhet

Brandförsvar och säkerhet, avdelning

Brandförsvar, organisation och uppdrag

Brandskydd

Brandskydd i radhus

Brandskyddskontroll

Brandsläckare

Brandsäkerhet

Brandvarnare

Bredband i Umeå

Bredband och IT

Bredband på landsbygden

Bredbandsutbyggnad

Broparken, fakta

Broschyrer och presentationsmaterial

Brotts- och drogförebyggande rådet

Brottsförebyggande arbete

Brottsofferstöd

Brottsutsatt

Brukarstödcentra Västerbotten

Bruksbackens äldreboende

Bryggan stödboende

Brännan förskola

Brännlands skola

Bräntbergsskolan

Bröllop

Budget och verksamhetsdirektiv

Budgetrådgivning

Building permit

Buller

Buller i hemmet

Buller och luftkvalitet

Bullmarks skola

Buskage och häckar

Buskar och träd, fastighetsägares ansvar

Bussar

Busskort för elever i gymnasiet

Busstidtabeller, lokalbussarna

Byalag

Byar med egna hemsidor

Byautvecklingsgrupper

Bygderådet Umeå

Byggande och bostäder

Bygganmälan

Bygglov

Bygglov, avdelning

Bygglov, personal

Byggnadsminnen

Byggnadsnämnd

Byggnadsordningar

Byggnadsvård

Båtar och hamnar

Båtplatser

Båtliv

Båttrafik

Båtvett

Bölesholmarna - en oas mitt i stan

Böle förskola

Böleäng

Böleängsgården

Böleängsparken

Böleängsskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.