Startsida Umeå kommun

Utbildningar hos Umeåregionens brandförsvar

En viktig del i att vara en säker kommun är att utbilda allmänheten för att kunna förhindra eller begränsa skador på grund av olyckor. Umeå kommun har som mål att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom två minuter från det att en olycka upptäcks. För att underlätta för den enskilda personen erbjuder vi därför utbildning för att skapa ett säkrare Umeå.

Kommunen erbjuder ett varierat utbud av utbildningar. Du kan till exempel lära dig hur du ska hantera en brandsituation, vad du ska göra om du kommer först till en olycksplats eller om du behöver utföra hjärt- och lungräddning på en vuxen eller ett barn, eller om det sker en olycka på din arbetsplats där dina arbestkamrater riskera att skadas så kan din insats vara avgörande.

Kontakta Brandförsvar och säkerhet på 090-16 22 11 så berättar vi mer!

Att lära andra att rädda är också vår uppgift

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2 i brandkunskap. Under en vecka varje år bjuds alla förskoleklasser i kommunen in till brandstationen. Barnen får då lära sig att ringa 112, prova att krypa i mörker och självklart får alla åka brandbil. Vi utbildar årligen tusentals personer i brandskydd och sjukvård med mera. Men det räcker inte, det är fler som behöver utbilda sig för att Umeå ska vara en säker kommun.

Anmäl intresse via webben

Du kan göra en intresseanmälan till någon av våra kurser via kommunens webbplats. Lämna uppgifterna som behövs så hör vi av oss till dig så fort vi kan. Vi kan också skräddarsy en utbildning efter önskemål och de eventuella behov som vi ser.

Information och bokning

Information och bokning
av utbildning
090-16 22 11
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.