Startsida Umeå kommun

Resor, transporter och besök

Lokaltrafik finns att använda om du inte kan köra bil. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor. Du kan även beviljas ledsagning om du har behov.

Läs mer om lokaltrafik nedan och övrig service genom att klicka i vänsterspalten.

Res med lokaltrafiken

Lokaltrafiken tillgänglighetsanpassas efterhand. Det innebär att bussarna har låg entré som gör det lättare att stiga på om man har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol med.

Kontakt

Umeå lokaltrafik
090-16 22 50
www.tabussen.nu

Besöksadress: Skolgatan 65 A (Vasaplan)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.