Startsida Umeå kommun

Stöd till dig som vårdar en närstående

Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också medföra svårigheter. Umeå kommun kan ge dig som är anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation. Det kan till exempel vara avlösning i hemmet, korttidsboende, dagverksamhet eller kontakt med en anhörigkonsulent.

Anhörigkonsulenterna ger dig stöd

Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De kan ge dig stöd, råd och information. De kan ske genom telefonsamtal, vid besök eller hembesök. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Kontakt

Anhörigkonsulenter:

Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Riitta Päivärinta
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)     

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.