Startsida Umeå kommun

Ramavtalsleverantör

Umeå kommun har valt att publicera alla sina avtal publikt i e-Avrops avtalsdatabas. Vi har även en samarbetsavtal med våra kranskommuner och bolag.

Alla våra ramavtalsleverantörer är kontrollerade bland annat vad avser finansiell styrka, eventuella mellanhavanden med kronofogden och skattmasen samt om man dömts för brott i sin yrkesutövning.

Detta är grunden i vår bedömning av en anbudsgivare. Därefter utvärderas de kriterier som våra avtalsanvändare sagt är viktiga. Exempel på utvärderingskriterier är pris, kvalitet, kompetens, service och miljöhänsyn. Kraven skiftar naturligtvis mellan olika upphandlingsområden

De anbudsgivare som uppfyller ställda krav och bäst svarar mot angivna kriterier blir ramavtalsleverantörer.  

Ett ramavtal är en kvalitetsstämpel som inte vem som helst får.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.