Startsida Umeå kommun

Lämna anbud

Under ett år köper Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 2 miljarder kronor.

Aktuella upphandlingar i Umeå kommun

Där kan du själv välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig, följ bara instruktionerna. Du blir prenumerant på den aktuella upphandlingen och får automatiskt meddelande om eventuella ändringar.

Ramavtalsleverantör

Umeå kommun har valt att publicera alla avtal publikt i e-Avrops avtalsdatabas. Vi har även en samarbetsavtal med våra kranskommuner och bolag.

Alla våra ramavtalsleverantörer är kontrollerade bland annat vad avser finansiell styrka, eventuella mellanhavanden med kronofogden och skattmasen samt om man dömts för brott i sin yrkesutövning.

Detta är grunden i vår bedömning av en anbudsgivare. Därefter utvärderas de kriterier som våra avtalsanvändare har sagt är viktiga. Exempel på utvärderingskriterier är pris, kvalitet, kompetens, service och miljöhänsyn. Kraven skiftar naturligtvis mellan olika upphandlingsområden.

Anbudsgivare som uppfyller ställda krav och bäst svarar mot angivna kriterier blir ramavtalsleverantörer.

Ett ramavtal är en kvalitetsstämpel som inte vem som helst får.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.