Startsida Umeå kommun

Samverkansprojekt

I Umeå är vi bra på att samarbeta! Och ur samarbete föds det många kreativa idéer och en del av dem blir till företag och andra till samarbetsorgan eller nätverk. Det är samverkan mellan Umeås näringsliv, universiteten och kommunen. Tillsammans blir vi starkare.

BioFuel Region — BioFuel Region en arena för regional samverkan i de fyra nordligaste länen. Fokus ligger på en omställning till förnybar energi, med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserade på skogsråvara.

BioTech Umeå — BioTech Umeå skapar aktiviteter och möjligheter för forskare och bioteknikföretag i regionen och marknadsför Umeåbaserad forskning och företag inom bioteknik/life science.

Enheten för externa relationer — ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

Hållbart byggande i kalla klimat — År 2008 bildades ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan. Medlemmarna kan, förutom i sina egna verksamheter, genom sitt engagemang i nätverket tillsammans arbeta för ett mer hållbart byggande och förvaltande.

InfoTech Umeå — InfoTech Umeå är en strategisk satsning för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen.

Uminova Innovation — Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Umeå Fashion Week — Under en vecka i oktober visar Umeå upp sig med det bästa och vassaste inom modescenen.

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.