Startsida Umeå kommun

Företagsrådgivning

ALMI Företagspartner

Almi kan hjälpa till med bl.a. Nyföretagarrådgivning till personer utländsk bakgrund samt med rådgivning vid Köp av företag.

BIC Factory

BIC Factory erbjuder unga nystartade entreprenörer prisvärda lokaler, stöd och tillgång till ett starkt nätverk under två år.

Coompanion

Coompanion strävar efter att främja människors företagsamhet där samarbetet med varandra ger ansvar och inflytande över arbete och välfärd.

Convoy norr

Convoy norr är ett regionalt, kooperativt egenanställningsföretag som ägs av Coompanion Västerbotten, Coompanion Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr- och Västerbotten samt Länsbygderådet Västerbotten. Convoy skapar möten mellan entreprenörer och utvecklar affärer och företagande.

Drivhuset

Funderar du på att starta eget? Eller vill du utveckla ditt entreprenöriella driv? Då kan vi på Drivhuset hjälpa dig! Du behöver inga förkunskaper eller affärsplaner. Drivhuset jobbar med forskningsbaserad affärsutveckling genom rådgivning eller utbildning.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du komma igång med energiarbetet i ditt företag? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för ett besök så får du hjölp med ett mer energismart företag. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende och du får råd i energifrågor som berör allt från fastigheter till transporter.

Företagsjouren

Företagsjouren hjälper företag som är i en svår situation, när det är oklart hur man ska gå vidare.

Internationella företagarföreningen (IFS)

Internationella företagarföreningen startade 1996 som Internationella företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.

Jobs and society (Nyföretagarcentrum)

Jobs and society ger dig som funderar på att starta eget företag, eller redan har startat ett, kostnadsfri rådgivning. Erfarna rådgivare hjälper dig med din affärsidé, frågor om budget, marknadsföring, eller vad du vill som rör ditt företagande.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen besöker företag och ger information om sin verksamhet och om konsumenträtt. En väl fungerande marknad kräver jämbördiga parter. Genom informationsinsatser för både näringslivet och konsumenterna kan vi göra förhållandena något mer jämbördiga.

Umeå Biotech Incubator (UBI)

UBI är en nischad företagsinkubator för affärsidéer inom livsvetenskaperna. UBI hjälper forskare att skapa patientnytta genom att utveckla medicinska resultat till innovationer.

De jobbar med affärsutveckling inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik och agerar brygga mellan akademi, klinik och industri. UBI’s koncept innefattar tre viktiga delar; laborationslokaler och kontor, kritiska kompetenser och expertis, och tillgång till tidig projektfinansiering. Tillgång till ett brett branschnätverk och rigorös kvalitetssäkring gör att UBI’s start-ups och tidiga företag kan utvecklas tryggt medan de fokuserar på sina kärnaktiviteter.

Uminova Innovation

Uminova innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. De vänder sig till forskare, anställda eller studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. Uminova innovation arbetar också med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.