Startsida Umeå kommun

Kontakta verksamheter och ledare

Växel

Samtliga verksamheter nås via växeln, 090-16 10 00, måndag–fredag, klockan 8–17.

Kontaktuppgifter till alla enskilda verksamheter

Verksamheter i kommunen

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän brevlåda, se även nedan)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

fardtjansten@umea.se

För- och grundskola

skolkontoret@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildning

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsenheten

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

mhn@umea.se

Socialtjänst (individfrågor)

mottagningsenheten@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor inom äldrenämnden)

aldrenamnden@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor inom individ- och familjenämnden)

ifnamnden@umea.se

 

Stadsdirektörens ledningsgrupp 

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mejl:

Margaretha Alfredsson

tillförordnad stadsdirektör och
samhällsbyggnadsdirektör

090-16 23 80

070-558 23 80

margaretha.alfredsson@umea.se

Johan Gammelgård

tillväxtdirektör

090-16 23 28

070-344 84 64

johan.gammelgard@umea.se

Ann-Christine Gradin

utbildningsdirektör

090-16 12 85

070-640 12 85

ann-christine.gradin@umea.se

Karolina Lundqvist

socialdirektör

090-16 17 71
070-288 29 37

karolina.lundqvist@umea.se

Pernilla Henriksson

äldreomsorgsdirektör

090-16 17 84
070-366 06 69

pernilla.henriksson@umea.se

Birgitta Forsberg

personaldirektör

090-16 11 71

070-342 75 71

birgitta.forsberg@umea.se

Lena Höök Gustafsson

ekonomidirektör, tillförordnad

090-16 35 84
070-653 35 84

lena.hookgustafsson@umea.se

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

090-16 12 59

070-320 25 00

jan.bergman@umea.se

Mikael Öhlund

vd, Umeå kommunföretag AB

090-16 22 55
070-579 00 01

mikael.ohlund@umea.se

Stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) är den gemensamma förvaltningens ledningsgrupp.
SDL leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå.

Verksamhetschefer 

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mejl:

Fredrik Lindegren

kulturchef

090-16 33 76,

070-603 25 19

fredrik.lindegren@umea.se

Stefan Hildingsson

fritidschef

090-16 16 08,

070-343 26 80

stefan.hildingsson@umea.se      

Lars Tapani

brandchef

090-16 22 15,

070-326 70 09

lars.tapani@umea.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.