Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll


Mötesdatum

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

2019:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2019:
15 januari
12 februari
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
13 augusti
17 september
15 oktober
12 november
3 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

2019:
31 januari
28 februari
11 april
9 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Nytt utskott, mötesdatum inte beslutade än. Preliminära datum:

2019:
29 januari
26 februari
26 mars
28 maj
27 augusti
1, 29 oktober

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2018:
18 december

2019:
8, 22 januari
5, 19 februari
5, 19 mars
9, 23 april
7, 21, 28 maj
4 (klockan 14.45), 11, 18 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 15 (klockan 14.45), 22 oktober
5, 19, 26 november
10, 17 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, företagsbesök

2018:
Onsdagar, klockan 09.00

19 december

2019:
Onsdagar, klockan 08.00

30 januari
27 februari
20 mars
10 april
15 maj
19 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

2019:
8, 22 januari
5, 19 februari
5, 19 mars
9, 23 april
7, 21 maj
11 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 22 oktober
5, 19 november
10 december

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

2019:
Onsdag 20 februari klockan 09.00
Övriga mötesdatum ej beslutade än

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2019:
23 januari
13 februari
13 mars
17 april
23 maj (torsdag)
19, 20 (torsdag) juni
28 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2018:
19 december

2019:
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
23 augusti (fredag, klockan 08.15)
25 september
30 oktober
27 november
18 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

2018:
20 december

2019:
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
27 september (fredag)
31 oktober
28 november
19 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2018:
19 december

2019:
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
25 september
23 oktober
27 november
18 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

2018:
19 december

2019:
23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2019:
23 januari
20 februari
20 mars
17 april
22 maj
28 augusti
18 september
23 oktober
20 november
11 december

För utskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

2019:
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Personalnämnden

Tisdagar, klockan 09.00

2018:
18 december

2019:
29 januari
26 februari
26 mars
2 (torsdag), 28 maj
18 juni
27 augusti
1, 29 oktober
26 november
17 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

2019:
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

2019:
4 februari
11 mars
6 maj
10 juni
19 augusti
14 oktober
11 november
9 december

Valnämnden

Onsdagar, klockan 08.30

2019:
Mötesdatum inte beslutade ännu

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

2018:
20 december

2019:
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

2019:
7 januari (måndag)
6 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni
18 september
23 oktober
20 november
11 december

Sidan har granskats 2018-12-18

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.