Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll


Mötesdatum

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

2019:

17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2019:

13 augusti
17 september
15 oktober
12 november
3 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

2019:

13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2019:

27 augusti
1, 29 oktober

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2019:

11, 18 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 15 (klockan 14.45), 22 oktober
5, 19, 26 november
10, 17 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, företagsbesök

Onsdagar, klockan 08.00

2019:

12 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
11 december

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

2019:

11 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 22 oktober
5, 19 november
10 december

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

Klockan 09.00

2019:

Torsdag 19 september
Tisdag 12 november

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2019:

19, 20 (torsdag) juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2019:

23 augusti (fredag, klockan 08.15)
25 september
30 oktober
27 november
18 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

2019:

20 juni
5 (kl 13), 27 september (fredag)
24 oktober
28 november
19 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2019:

19 juni
25 september
23 oktober
27 november
18 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

2019:

19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

IT-nämnden, Umeåregionen

2019:

november/december (datum ej bestämt)

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2019:

28 augusti
18 september
23 oktober
20 november
11 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

2019:

13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

För utskrift

Mötesdagar 2019 (pdf)

Mötesdagar 2020 (pdf, ej komplett lista)

PA-nämnden, Umeåregionen

Fredagar, klockan 09.30

2019:

15 februari
10 maj
11 oktober

Personalnämnden

Tisdagar, klockan 09.00

2019:

18 juni
27 augusti
1, 29 oktober
26 november
17 december

2020:

14 januari
11 februari
17 mars
7 april
12 maj
2 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
17 november
8 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

2019:

13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

2019:

10 juni
19 augusti
14 oktober
11 november
9 december

Valnämnden

Inga kommande sammanträden är bokade

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

2019:

29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

2019:

12 juni
18 september
23 oktober
20 november
11 december

Sidan har granskats 2019-06-11

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll