Startsida Umeå kommun

Mejl är allmän handling

Frågor, tips, idéer och synpunkter som kommer till kommunen via mejl är allmän handling i enlighet med kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att det som står i mejl är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns något som gör att brevet faller under sekretesslagstiftningen.

Om du vill ta del av inkomna mejl ska du kontakta respektive nämnds registrator.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.