Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-03-25

Datum för möte:

Måndag 25 mars 2019, klockan 9.00

Plats för möte:

Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A

Ta del av mötet

Du är välkommen att lyssna på sammanträdet som åhörare på läktaren i fullmäktigesalen. Sammanträdet sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din mobil. Mer information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.

Ärenden måndag 25 mars

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)
 3. Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson (SD)
 4. Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan Hägglund (AP)
 5. Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Norqvist (L)
 6. Interpellation: När får äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)
 7. Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum;
  Peder Westerberg (L)
 8. Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå;
  Anders Ågren (M)
 9. Fråga: Handlingsplan om polisanmälan vid brott;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 10. Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)
 11. Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare?
  Ulrika Edman (V)
 12. Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
  Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
  Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor? Elisabeth Zachrisson (V)
  Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförtruren ut? Maria Nilsson (SD)
 13. Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)
 14. Motion 4/2018: Instifta ett stimulansbidrag, Lennart Johansson (M)
  och Tina Myhrberg (M)
 15. Motion 18/2018: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)
 16. Motion 32/2018: Närvaroteam; Saasha Metsärantala (FI)
 17. Motion 35/2018: Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati; Saasha Metsärantala (FI)
 18. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:6, universitets- och sjukhusområdet, Umeå kommun
 19. Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag
 20. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022, ordförande Kvarken ports
 21. Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)
 22. Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Parkerings AB, ersättare i fritidsnämnden och i för- och grundskolenämnden, Abdi Hanad (V)
 23. Fyllnadsval: Ledamot i kulturnämnden, Stellan Elebro (S)
 24. Fyllnadsval: Ersättare i äldrenämnden Sofia Olsson (S)
 25. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden Fredrik Wirenblad (M)
 26. Val av styrelsemedlemmar till Sekab BioFuel Industries AB
 27. Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
  Anna Ramnemark Sjöström (L)
 28. Avsägelse: Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Dåva Terminal, Igor Jonsson (M)
 29. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15

Välkommen!

Marie-Louise Rönnmark (S)
kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.