Startsida Umeå kommun
Statistik och analyser

Här finns statistik om befolkning, bostäder och byggande, förvärvsarbete, pendling och mycket mer. Du hittar även rapporter som analyserar kommunens utveckling inom olika ämnesområden. Du kan själv söka fram statistik i vår statistikdatabas eller under statistik på karta.

Sidan har granskats 2019-03-05

Sidans kortadress: www.umea.se/statistik