Startsida Umeå kommun

Ekonomi

Här får du en överblick över Umeå kommuns ekonomi. Du hittar till exempel budget, årsredovisning, förklaringar av ekonomiska begrepp, den årscykel vi arbetar efter, men också genvägar till information om kommunens kvalitetsarbete.

Kommunens ekonomi

Budget, årsredovisning och uppföljning är viktiga begrepp i den kommunala ekonomin.
Läs mer om vad de innebär:

Ekonomi, uppföljning och kvalitet

Det kommunala året och ekonomiarbetet följer en årscykel som har ett antal bestämda händelser.

Ekonomiplanering över året

Fem år i sammandrag, en sammanfattning av kommunens ekonomi över en längre period. 

 

Kommunalskatt

I Umeå är kommunalskatten 22,85 kronor för varje intjänad hundralapp.

Läs mer om kommunalskatt

Så använder Umeå kommun skatt/intäkter

Kommunens kvalitet

Umeå kommun arbetar med kvalitet på bred front, med allt från kvalitetsdeklarationer till hantering av synpunkter. Här samlar vi resultat från genomförda brukarundersökningar, rapporter och jämförelser och sorterar dem årsvis.

Läs mer om kvalitetsarbete

Rapporter och jämförelser

Sidan har granskats 2018-06-18

Sidans kortadress: www.umea.se/ekonomi

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.