Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknad

Umeå lokala arbetsmarknadsområde omfattar även våra grannkommuner. Där ingår Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling. Det är det största arbetsmarknadsområdet i Norrland med 75 015 arbetande. I Umeå arbetar 65 278 personer. Under 2016 ökade sysselsättningen i Umeå med 1 334 personer.

Umeå har ett positivt pendlingsnetto på 2 317 personer, vilket betyder att det pendlar in fler till Umeå än det pendlar ut. Utbildningssektorn är ovanligt stor i kommunen med sina 9 903 anställda vilket motsvarar 15,2 procent av samtliga anställda. Störst bransch i Umeå är som i så många andra kommuner vård och omsorg med 14 266 anställda vilket motsvarar 21,9 procent av de sysselsatta. Läs mer om Umeås arbetsmarknad i våra rapporter.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB år 2016

Bransch

dagbefolkning

nattbefolkning

Vård och omsorg; sociala tjänster

14 266

13 768

Utbildning

9 903

9 621

Handel

6 964

6 855

Företagstjänster

6 458

6 043

Tillverkning och utvinning

4 927

4 811

Byggverksamhet

4 558

4 139

Offentlig förvaltning och försvar

3 889

3 803

Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses de som har sin arbetsplats i regionen oavsett om de är bosatta i Umeå kommun eller på annan ort. I tabellen redovisas alltså alla som har sitt förvärvsarbete i Umeå kommun oberoende av var de är folkbokförda.

Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning)

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den arbetande befolkningen som bor i Umeå kommun. Benämningen nattbefolkning har således ingenting att göra med när på dygnet man arbetar. Nattbefolkning i tabellen innebär alltså förvärvsarbetande personer som är folkbokförda i Umeå kommun, även personer som arbetar i en annan kommun.

Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
daniel.levisson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar hänvisar vi till statistikdatabasen.