Startsida Umeå kommun

Verksamheter och stödfunktioner

 

Verksamhetsområden/verksamheter och stödfunktioner har anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Läs om kommunens verksamhetsområden/verksamheter och stödfunktioner under "Innehåll" eller genom att klicka på rutorna i skissen.

Mer information
Umeå kommuns verksamhetsorganisation, skiss Stadsdirektör Samhällsbyggnad Brandförsvar och säkerhet Fritid Gator och parker Kultur Miljö- och hälsoskydd Plan och bygg Stöd och omsorg Äldreomsorg Tillväxt Mark och exploatering Näringslivsservice Viva kompetenscentrum Övergripande planering Utbildning För- och grundskola Gymnasieskola Administration och kommunikation Kommunikation Kommunledningsstab Stadsarkiv Ekonomi Personal Fastighet IT Måltidsservice Processtöd Städ- och verksamhetsservice Umeåregionen Överförmyndarenheten

Sidan har granskats 2018-09-03

Sidans kortadress: www.umea.se/verksamheter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.