Startsida Umeå kommun

Tidigare nämnder och utskott

Socialnämnden, kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott, Holmsund-Obbola kommundelsnämnd, Hörnefors kommundelsnämnd och Sävar kommundels­nämnd upphörde 30 november 2014.

Kommunstyrelsens personalutskott ersattes av personalnämnden i november 2018.

Protokoll från dessa tidigare nämnder och utskott finns kvar på webbplatsen tills vidare.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.