Startsida Umeå kommun

Föredragningslistor 2018

Här publiceras byggnadsnämndens föredragningslistor för 2018. Byggnadsnämndens protokoll publiceras inte på webbplatsen längre. Protokollen innehåller ofta personuppgifter som inte får publiceras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan ändå begära ut protokoll, som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag. Kontakta nämndsekreterare för att ta del av byggnadsnämndens protokoll.

Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2018:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2018-12-12


Föredragningslista

2018-11-14


Föredragningslista

2018-10-17


Föredragningslista

2018-09-19


Föredragningslista

2018-08-22


Föredragningslista

2018-06-13


Föredragningslista

2018-05-24


Föredragningslista

2018-04-18


Föredragningslista

2018-03-14


Föredragningslista

2018-02-14


Föredragningslista

2018-01-24

 

Föredragningslista

Kontakt

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.