Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Här är personalutskottets protokoll och föredragningslistor för 2018, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Kommunstyrelsens personalutskott har ersatts av personalnämnden, deras protokoll och föredragningslistor finns här.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2018:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se