Startsida Umeå kommun

Kommunens organisation

Läs mer om Umeå kommuns organisation genom att klicka i rutorna i skissen.
Den övre skissen visar den politiska organisationen med kommunfullmäktige, nämnder och utskott, där Umeås förtroendevalda sitter, och bolagen i kommunkoncernen.
Den undre skissen visar verksamhetsorganisationen med verksamhetsområden och stödfunktioner.

Umeå kommuns politiska organisation och verksamhetsorganisation, skiss Kommunstyrelsen Kulturnämnden Kommunfullmäktige Valnämnden Revision Jämställdhetsutskott Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Överförmyndarnämnden För- och grundskolenämnden Äldrenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tekniska nämnden Individ- och familjenämnden Umeå kommunföretag AB Umeå Vatten och Avfall AB AB Bostaden i Umeå Västerbottens Museum AB Umeå Parkerings AB Umeå Energi AB Väven i Umeå AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Visit Umeå AB Umeå Folkets Husförening Kvarkenhamnar AB NLC Ferry AB/OY Administration och kommunikation Ekonomi Personal Samhällsbyggnad Stöd och omsorg Tillväxt Utbildning Äldreomsorg Stadsdirektör PA-nämnden Brand- och räddningsnämnden IT-nämnden

Sidan har granskats 2018-08-07

Sidans kortadress: www.umea.se/organisation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.