Startsida Umeå kommun

Kvalitetsdeklarationer

En del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer. I en kvalitetsdeklaration för en kommunel verksamhet ska du som invånare kunna se vilken servicenivå du kan förvänta dig av verksamheten.

Klicka på respektive verksamhets namn för att läsa kvalitetsdeklarationen.

Verksamhet

Ansvar

Anmärkning

Bygga och bo

 

 

Bostadsanpassning

byggnadsnämnden

 

Bygglov

byggnadsnämnden

 

Detaljplanering

byggnadsnämnden

 

Fastighetsbildning

byggnadsnämnden

 

Lantmäteri

byggnadsnämnden

 

Översiktlig planering

kommunstyrelsen

 

 

 

 

Kultur och fritid

 

 

Fritidsverksamhet

fritidsnämnden

 

Bibliotek

kulturnämnden

 

Kulturcentrum för barn och unga

kulturnämnden

 

Kulturreceptionen

kulturnämnden


Kvinnohistoriskt museum

kulturnämnden


Programverksamhet

kulturnämnden

 

 

 

 

Trafik och teknik

 

 

Färdtjänst/parkeringstillstånd

tekniska nämnden


Gator och parker

tekniska nämnden

 

Gator och parker, myndighetsutövning

tekniska nämnden

 

Offentlig renhållning

tekniska nämnden

 

Parkdrift

tekniska nämnden

 

Vinterväghållning

tekniska nämnden

 

 

 

 

Miljö och hälsoskydd

 

 

Tillsyn och kontroll

miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

Hållbar konsumtion

miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

 

 

Stöd och omsorg

 

 

Färdtjänst/parkeringstillstånd

tekniska nämnden

 

Övergripande kvalitetsdeklaration för socialtjänsten

individ- och familjenämnden och äldrenämnden

Läs mer om socialtjänstens kvalitetsarbete

LSS för personer med begåvningshandikapp – bostad, daglig verksamhet, fritid, individ planering

individ- och familjenämnden

 

Insatser inom socialpsykiatrin

individ- och familjenämnden

 

Försörjningsstöd

individ- och familjenämnden

 

Insatser för personer med missbruksproblem

individ- och familjenämnden

 

Hemtjänst

äldrenämnden

 

Korttidsboende

äldrenämnden

 

Vårdboende

äldrenämnden

 

Dagverksamhet

äldrenämnden

 

Förvaltarenheten

miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

 

 

Övrig verksamhet

 

 

Räddningstjänst/olycksförebyggande verksamhet

tekniska nämnden

 

Städservice

tekniska nämnden

 

Fastighet

tekniska nämnden

 

IT

tekniska nämnden

 

Kommunikationsenheten

kommunstyrelsen

 

Stadsarkivet

kommunstyrelsen

 

Måltidsservice

tekniska nämnden

 

Verksamhetsservice

tekniska nämnden

 

Personalfunktionen

kommunstyrelsen

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.