Startsida Umeå kommun

Jämförelse med andra kommuner

Hur väl står sig Umeå i konkurrens med andra kommuner? Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden. Undersökningarna är Kommunens kvalitet i korthet (SKL) och Medborgarundersökning (SCB). Faktorer som granskas är till exempel arbetsmarknad, bostäder och kvalitet på skola och äldreomsorg. Undersökningarna förnyas regelbundet och nya jämförelser publiceras här när de finns tillgängliga.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.