Startsida Umeå kommun
Ikon, rapportera fel

Felanmälan

Snöröjning

Gator, parker, utemiljöer

Anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, U-bike, idrottsanläggningar, motionsspår.

Anmäl fel via webbformulär

Anmäl fel via app

Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras. Du kan också felanmäla anonymt.

Felanmäl via telefon

090-16 14 61
090-16 21 00 (klockan 16.00–07.00)

Genvägar

Frågor och svar, gator och parker

Snöröjning och sandning

Eluttag

El, fjärrvärme, nät

Anmäl fel på el, fjärrvärme och nät
(www.umeaenergi.se)

Innan du felanmäler:

  • Ta del av aktuell driftinformation (på samma sida).
  • Kolla om grannar också har elavbrott och att dina säkringar är hela.
Husfasad

Fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter:
090-16 23 42 (dygnet runt)

Vattendroppe i kran

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

Anmäl fel på vatten, avlopp, avfall och återvinning (www.vakin.se)

Sidan har granskats 2019-03-06

Sidans kortadress: www.umea.se/felanmalan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.