Startsida Umeå kommun

Vad händer efter valet?

På valmyndighetens webbplats www.val.se kan du läsa allt om valet, följa rösträkningen och se valresultatet när det är klart. Tidigast fredag efter valet presenteras slutligt valresultat för riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige handlar också om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna, totalt 65 stycken.

Rösterna räknas två gånger, först i vallokalerna på valkvällen och sedan av länsstyrelsen några dagar senare. Då räknas också personrösterna och förtidsröster som eventuellt kom för sent för att hinna räknas på valdagen. Sedan fastställs resultat och mandatfördelning.

Nya ledamöter igång i november/december

Kommunfullmäktiges sammanträde i september ingår i föregående mandatperiod. Då sammanträder tidigare sittande ledamöter.

De nyvalda ledamöternas första sammanträde är 29 oktober. Då utser de kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Vid kommunfullmäktiges möte 26 november utses ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

De politiker som får nya uppdrag i Umeå till följd av valresultatet börjar i praktiken sina uppdrag i december 2018.

Kontakt

Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Valnämndens kansli:

Tordleif Hansson
090-16 12 49

Marie Sandström
090-16 12 35

Mer information

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige är motsvarig­heten till riksdagen på lokal nivå.

Kommunfullmäktige

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.