Startsida Umeå kommun

Stadshusets huvudentré öppen igen

Huvudentrén i stadshuset har byggts om. För dig som är besökare innebär det att vi kan ta emot dig på ett ännu bättre sätt och ge ännu bättre service.

När du besöker stadshuset, anmäl dig i receptionen i huvudentrén så får du hjälp att hitta rätt.

Välkommen!

Kontakt

Gunnel Thorén
enhetschef
Verksamhetsservice
090-16 23 13
gunnel.thoren@umea.se

Dörrar till trapp, stadshusets reception

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.