Startsida Umeå kommun

Margaretha Alfredsson är tillförordnad stadsdirektör

Kommunstyrelsen har enhälligt utsett Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör, som tillförordnad stadsdirektör från och med 14 mars. Mikael Öhlund, vd för Umeå Kommunföretag AB, kommer också att ingå i kommunens ledningsgrupp, som ett stöd och för att stärka samverkan i kommunkoncernen.

Margaretha Alfredsson har lång erfarenhet som ledare i Umeå kommun och har kompetens både i externa utvecklingsfrågor och interna organisationsfrågor. Hon träder in istället för Jonas Jonsson som slutar sin tjänst i slutet av mars. Margaretha kommer parallellt att fortsätta sin tjänst som samhällsbyggnadsdirektör.

– Jag har arbetat i kommunen sedan 1999 och vet att det finns många duktiga och drivna ledare och medarbetare i organisationen. Det känns bra att ta mig an uppdraget och jag är tacksam för förtroendet, säger Margaretha.

Mikael Öhlund, vd/koncernchef för Umeå Kommunföretag AB, kommer också att ingå i kommunens ledningsgrupp. Mikael har tidigare också varit stadsdirektör.

– Det är mycket bra att vi har hittat den här lösningen. Både Margaretha och Mikael har bred erfarenhet och vi ser fördelar med en tydligare koppling mellan kommunen och kommunföretagen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet att rekrytera en ny ordinarie stadsdirektör har börjat.

Margaretha Alfredsson

Margaretha Alfredsson

Kontakt

Margaretha Alfredsson
tillförordnad stadsdirektör,
samhällsbyggnadsdirektör
090-16 23 80
070-55823 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Mikael Öhlund
vd, Umeå Kommunföretag AB
090-16 22 55
070-579 00 01
mikael.ohlund@umea.se

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.