Startsida Umeå kommun

Medborgarslussen

Medborgarslussen är en kanal till kommunen för frågor, synpunkter och förslag. Din fråga eller synpunkt skickas till den verksamhet det gäller. Du behöver inte veta vem du ska kontakta och du väljer själv hur du vill få svar.

Lämna en fråga, en synpunkt eller ett förslag via Medborgarslussen

Dina frågor och synpunkter hjälper oss att förbättra kommunens information och service. Frågor och synpunkter registreras, sorteras och skickas till den verksamhet du har valt som mottagare. En ansvarig person granskar och besvarar frågor, kommenterar synpunkter och svarar på det sätt du väljer, via mejl, telefon eller brev. Du ska få svar inom tio arbetsdagar.

Kommunen kan se vad invånare har mest frågor om eller synpunkter på. Det hjälper oss att förbättra kommunens service till dig som är invånare i Umeå.

En översyn och förbättring av Medborgarslussen pågår.

Kontakt

Har du frågor om Medborgarslussen, kontakta:

Tordleif Hansson
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-12

Sidans kortadress: www.umea.se/medborgarslussen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.