Startsida Umeå kommun

Landsbygdsträff om byaplaner i Flurkmark

Välkommen till landsbygdsträff torsdag 15 november klockan 18.30–20.00 i Klubbstugan i Flurkmark. Under landsbygdsträffen arbetar du med och får stöd att börja ta fram byaplaner och lokala utvecklingsplaner för din by och bygd. Repre­sentanter från Bygderådet Umeå och Umeå kommun finns på plats för att ge information och stöd i processen.

Program

  • Information om Umeå kommuns landsbygdsutveckling
  • Vi arbetar tillsammans och upprättar grunderna för en byaplan.
    Vi har en mall för byaplan med oss.
  • Under arbetets gång får vi övergripande information om offentligt verksamhets ansvar och regelsystem i olika utvecklingsfrågor.
  • Vi diskuterar i mindre grupper och fikar.
  • Vad gör vi med underlaget?
  • Avslutning

Tid och plats

Torsdag 15 november klockan 18.30–20.00
Klubbstugan, Flurkmark

Anmälan

Anmäl dig senast 12 november till annika.myren@umea.se.
Om du är med i en förening, ange vilken vilken förening du tillhör.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.