Startsida Umeå kommun

Detaljplaner, antagna och pågående

På kartan hittar du samtliga detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd, granskning, överklagad, vilande och upphävd). Antagna (lagakraftvunna detaljplaner) har en turkos kantmarkering. 

Observera att gränserna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning.  

Klicka på kartskiktsfliken till vänster för teckenförklaring. För att ta del av planhandlingarna behöver du ladda ner en plugin (program) till din webbläsare som heter DjVu.

Ladda ner DjVu-plugin

Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen.

Sidan har granskats 2019-03-15

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplaner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.