Startsida Umeå kommun

Djur

Alla djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och lidande. Var och en som skaffar sig djur tar på sig ansvaret för att djurhållningen inte inverkar negativt på djur, människor och miljö. Djurägaren ska alltså även se till att djuren stör andra människor så lite som möjligt.

Djurskydd

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Så står det i djurskyddslagen och det gäller för alla djur som hålls av människor. Om du misstänker att djur missköts eller om du har frågor om tillsyn av djur kan du kontakta länsstyrelsen. De har ansvaret för djurskyddsfrågor.

Djurhållning

För att få ha vissa typer av djur krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om du har många djur kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd inom detaljplanelagda områden

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha vissa djur i detaljplanelagda områden inom Umeå kommun. Djur som kräver tillstånd är:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin - undantag: minigris som hålls som sällskapsdjur
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Har du många djur?

Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen, även om djurhållningen ska vara utanför detaljplanelagda områden. I vissa fall krävs det tillstånd för att ha hundar och katter. Du måste till exempel söka tillstånd för att ha hunddagis, hund- eller kattpensionat eller omplaceringshem för djuren. Du måste även ha tillstånd för att få ha många egna djur.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Frågor om djurskydd

Om du har frågor kan du ringa till Länsstyrelsens djurskyddstelefon på telefon 010-225 41 22 eller mejla Länsstyrelsen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.