Startsida Umeå kommun

Vindelälven är nominerad som nytt biosfärområde

Regeringen har beslutat att tillstyrka ansökningarna till Unesco om att Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län och Voxnadalen i Gävleborgs län ska utses till biosfärområden. Umeå och Vindelälvens/Umeälvens mynning i havet ingår i området. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019.

– Det här är ännu ett fantastiskt steg framåt mot målet att faktiskt kunna titulera oss som ett av världens största och nordligast belägna biosfärområden 2019. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor hållbart ska kunna leva där. Det här kommer göra hela älvdalen, från fjäll till kust, till ett modellområde för hållbar utveckling, säger Annika Myrén, utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor och kommunens representant i biosfärstyrelsen.

Vindelälven-Juhtatdahka skulle bli ett av världens nordligaste biosfärområde och ett av världens största sett till ytan, 1,3 miljoner hektar. Området består till 34 procent av skyddad natur och innehåller en mångfald av naturresurser, har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Området ska bidra till nya metoder för att främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism.

Om Unesco godkänner ansökan kommer Sverige att sammanlagt ha sju biosfärområden. Unescos biosfärområden kommer då att utgöra 7 procent av Sveriges yta och 4 procent av Sveriges befolkning kommer att bo i ett biosfärområde.

Om biosfärområden

I dag finns 686 biosfärområden i 122 länder. I Sverige finns sedan tidigare fem Unesco biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.