Startsida Umeå kommun

Ny förskola på Tavleliden

Nu startar bygget av en ny förskola vid Atlasgatan på Tavleliden. Förskolan blir på två plan och med sex avdelningar totalt. I Umeå är det stor brist på förskoleplatser och den nya förskolan på Tavleliden blir ett värdefullt tillskott.

Det blir en förskola som möter dagens krav på moderna lokaler; förskolan får bland annat ett eget kök och en anpassad gård som inbjuder till lek och lärande. Förskolan ska stå klar årsskiftet 2019/2020.

Arbete främst klockan 7–17 på vardagar

Under byggtiden kommer byggtrafik att förekomma under vardagar klockan 7–17. Vi kommer att hålla ljudnivån inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Midvintergatan kommer att användas som in och utfart till byggarbetsplatsen. 

Entreprenör: OF Bygg

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.