Startsida Umeå kommun

Vy från 3D-kartan över ett planerat allaktivitetshus i Stöcke

Kom till samrådsmöte om allaktivitetshus i Stöcke

Längs med Västersiavägen i Stöcke planeras ett allaktivitetshus. För att kunna bygga det nya huset har vi tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Nu vill vi gärna veta vad du tycker om planförslaget och bjuder in till ett samrådsmöte i matsalen i Stöcke skola, torsdag 15 november, drop-in klockan 18–20. Välkommen!

Under samrådsmötet kommer vi att visa planförslaget och du är välkomna att träffa representanter från Umeå kommun och Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening för att ställa frågor och diskutera planförslaget.

Ta del av planförslaget i 3D

I samband med samrådet testar vi en mobilanpassad version av vår 3D-karta. Här kan du se hur stor den nya byggnaden planeras att bli och hur den upplevs på platsen. Länk till 3D-kartan och alla planhandlingar hittar du på www.umea.se/stocke.

Mer om planförslaget

Förutom en idrottshall kommer byggnaden även att innehålla ytor för mindre verksamheter. Det kan exempelvis vara gym, kontor och även handel-, kultur och serviceverksamhet. Höjden på den nya byggnaden kommer variera mellan 11 och 4 meter då byggnaden delvis ska grävas ner under mark. Byggnaden blir som störst 3000 kvm. Bilparkeringen planeras nära infarten för att minska trafiken inom fastigheten.

Kontakt

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.